Boek InfoVoorbladInhoudDE HOUWAARTSE BAANEEN ZONDERLINGE "HEILIGE" TE LEUVENBESCHRIJVING VAN HET MUSEUM TE TIELT (2e vervolg)NOG DE SLAG BIJ HALENTaaltipsBIBLIOGRAFIE VAN HET HAGELANDAchterblad
Oost 1965-1
Oostbrabantse Werkgemeenschap

17

BESCHRIJVING VAN HET MUSEUM TE TIELT (2e vervolg)

In het artikel daarover in het vorige nummer van OOST (I, 2, bl. 24) verschenen, werd de vraag gesteld en gedeeltelijk beantwoord : "Waar had deze (nl, gen. De Witte, bevelhebber van de Belgische ruiterij­divisie, die te Halen optrad) onder de slag zijn hoofdkwartier?" : "ą  l'auberge de Cortenaken".
Eerw. Heer S. Vanderwaeren, pastoor te Engsbergen (Tessenderlo) laat ons vriendelijk weten : "L'auberge de Cortenaken was een deftige gelegenheid, in 1914 uitgebaat door Jw Jordens, waar tijdens 't groot verlof ook weleens vakantie-mensen (stadsmensen) een paar weken op pensioen kwamen. Toen op 18 augustus de Duitsers doorbraken, staken ze te Loksbergen Pastoor Cuppens' pastorie en te Kortenaken het huis van Jw Jordens in brand : in beide woningen hadden ze "souvenirs" van de slag of van het Belgische leger gevonden !"
Dat zijn herinneringen van iemand, die als tienjarige knaap, te Bekkevoort geboren en wonende, de weerkaatsing van de slag in zijn dorp heeft opgevangen.
K. Havermans